Despre noi

ISTORICUL LICEULUI

Liceul a luat fiinţă în anul 1963, ca liceu teoretic cu clasele I-XI, iar din 1964, cu clasele I-XII, având titulatura de „Şcoala Medie”. În anul 1966, unitatea şcolară a primit numele de Liceul teoretic „Mihail Sadoveanu”.

Ca liceu teoretic a funcţionat cu clasele I-XII până în 1977 când a devenit liceu agroindustrial cu clasele IX-XII, iar în ianuarie 1990 a redevenit liceu teoretic.

În anul 1994 primeşte denumirea cărturarului umanist Udrişte Năsturel, iar în anul 2001 Şcoala generală cu clasele I-VIII se comasează cu Liceul „Udrişte Năsturel” , funcţionând ca Liceu teoretic cu clasele I-XII.

Anul 2005 este anul transformării în Grup Şcolar având şi Şcoala de Arte şi Meserii. In anul 2011 se revine la titulatura de liceu, titulatura pastrata pana în prezent – LICEUL „UDRIȘTE NĂSTUREL„, COMUNA HOTARELE, JUDETUL GIURGIU.

Udrişte Năsturel

Udrişte Năsturel (n. cca. 1596 – d. 1659) a fost un cărturar, autor de versuri şi traducător din Ţara Românească. Boier, mare logofăt în timpul domniei lui Matei Basarab. Sfătuitor al domnului şi al mai multor scriitori contemporani, poate fi considerat cel mai învăţat român al vremii.

Familia Năstureştilor

Familia boierilor Năsturel se trăgea din satul Fierăşti (astăzi Herăşti, judeţul Giurgiu), motiv pentru care Udrişte Năsturel se semna şi „ot Fierăşti” (din Fierăşti). Era fratele doamnei Elena, soţia lui Matei Basarab, cumnatul său.