Contact

LICEUL „UDRIŞTE NĂSTUREL”
Comuna Hotarele, Şoseaua Bucureşti nr. 2, judetul Giurgiu, cod postal 087125
Telefon – 0246247270
Fax – 0246247021
E-mail – gsudristenasturel@yahoo.com