Începând cu anul școlar 2018- 2019, la nivelul unității noastre, Liceul „Udriște Năsturel”, se derulează proiectul privind Învățământul Secundar- „ROSE”, ȘANSĂ PENTRU NĂSTUREI. Proiectul are drept scop creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat și reducerea abandonului școlar.  Obiectivul general este de îmbunătățire a procesului de formare a competențelor- cheie și profesionale pentru elevii de la Liceul „Udriște Năsturel” Hotarele, în vederea susținerii cu succes a examenului de bacalaureat precum și a inserției pe piața muncii. Proiectul este adresat unui grup țintă de 100 de elevi din cadrul liceului, elevi care beneficiază de servicii adaptate de consiliere psihopedagogică și orientare școlară și profesională, pregătiri suplimentare pentru disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Istorie, Geografie și Biologie.